Love peace and war essay intro

Bigla ko na lang naalala ang dahilan ng aking pagtayo dahil tuluyan na nga itong lumabas. Muntik ko na ngang matamaan ng aking duwal si Samiong ngunit swerte siya at nakaalis agad siya sa pagkakakita sa aking anyo.

Naalala ko na naman ang pagtataksil ng aking minamahal na personal essay about football Yza. Hindi ko siya mapatawad ngunit pove bang hindi ko kayang magalit sa kanya.

Maalala ko pa lang ang pagkaganda ganda niyang ngiti ay halos mabaliw na ako. Paano pa love peace and war essay intro ang kanyang mga matang nangingislap sa kagandahan at ang kanyang mukhang puno ng kasiglahan tuwing nakikita sssay. Isama pa ang pagkadulas-dulas at pagkabangu-bango niyang buhok na inaamoy-amoy ko sa tuwing nakikita siya.

Una kaming nagkita ni Yza noong nasa kolehiyo kami. Kumukuha kami ng parehong kurso sa isang di-gaanong sikat na kolehiyo ngunit masasabing dekalidad pa rin naman ang mga pasilidad love peace and war essay intro mga guro midterm reflection essay na ang iba ay may pagkababoy at pagkalaswa.

3 Replies to “Love peace and war essay intro”

Add a comment

Your email will not be published. Required fields are marked *